ทีมงานของเรา

ทางบริษัทฯ บริการงานด้านกฎหมายสำหรับทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติผู้มีความประสงค์จะติดต่อในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนบุคคล ธุรกิจ หรือการลงทุน ด้วยประสบการณ์ของทางบริษัทฯ เราสามารถช่วยเหลือท่านได้ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในอีสาน หรือจะมาจากที่ใดก็ตาม อีสาน ลอว์เยอร์ มีทนายความทั้งชาวไทยและที่ปรึกษาทางกฎหมายไทยที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับท่านได้ พวกเราทำงานเป็นทีม และบุคคลากรแต่ละคนของเรามีประสบการณ์ที่ได้สั่งสมและเพิ่มพูนความรู้จากงานต่างๆ อันหลากหลายของเรา.

“เซบาสเตียน เอช. บรูโซว์” อดีตทนายความสัญชาติแคนาดา อาศัยอยู่ในประเทศไทยมามากกว่า 10 ปี สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ ทั้งทางด้านกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร และคอมมอน ลอว์ รัฐศาสตร์และอาชญวิทยา เคยทำงานอยู่บริษัทกฎหมายทั้งในประเทศไทย และแคนาดา เริ่มทำงานกฎหมายครั้งแรกในปีพ.ศ.2536 ในครั้งที่ยังเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมอนทรีอัล ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท อีสาน ลอว์เยอร์ และเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาระหว่างประเทศและทนายความไร้พรมแดน.

Sombat Sricharoen

Sombat Sricharoen

อัยการ

“ทนายสมบัติ ศรีเจริญ” หรือ “คุณสมบัติ” ทนายความไทย เป็นสมาชิกสภาทนายความแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 38/2541 “คุณสมบัติ” มีประสบการณ์อย่างยาวนานในคดีแพ่งและอาญา และยังเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของทางบริษัทของเรา คุณสมบัติจบปริญญาโททางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

Terdpong Fuangfoovongrath

Terdpong Fuangfoovongrath

อัยการและทนายความ

“ทนายเทอดพงษ์ เฟื่องฟูวงศ์รัตน์” หรือ “คุณเทอด” ทนายความไทย เป็นสมาชิกสภาทนายความแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 2240/2546 และเป็นทนายผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ทนายเทอดพงษ์ยังเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของอีสาน ลอว์เยอร์ตั้งแต่เริ่มต้นกับทางบริษัท.

Wichuda Atthamethakon

Wichuda Atthamethakon

อัยการและทนายความ

“ทนายวิชุดา อัฐเมธากร” หรือ “ช่า” ทนายความไทย สมาชิกสภาทนายความแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 3149/2556 ตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาโททางด้านกฎหมาย และเป็นทนายผู้ทำคำรับรองรายมือชื่อและเอกสารทนายความ ซึ่งช่านั้นเป็นพนักงานของบริษัทอิสานลอว์เยอร์มาตั้งแต่ปี 2555.

Pannipa Denklang

Pannipa Denklang

ทนายและนักแปล

“พรรนิภา เด่นกลาง” หรือ “พา” จบศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่กรุงเทพฯ สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นผู้ช่วยทนายความ แปลเอกสาร และการจัดการงานต่างๆ ของบริษัท อิสาน ลอว์เยอร์.

Yenruedee Posee

Yenruedee Posee

ผู้ช่วยส่วนตัว

“เย็นฤดี โพธิ์ศรี” หรือ “เย็น” เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของ “เซบาสเตียน เอช.บรูโซว์” จบศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มทำงานที่บริษัท อิสาน ลอว์เยอร์ มาตั้งแต่ปี 2550 สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

Thitima Onborom

Thitima Onborom

บัญชี
“ฐิติมา อ่อนบรม” หรือ ติ๊ก” จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เธอได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษีและโปรแกรมบัญชี Express (ระบบบัญชีที่ใช้ในสำนักงานของเรา) และยังเข้าร่วมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีเพื่อให้ทันต่อกฎหมายด้านบัญชีของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
Amornrat Kunpetch

Amornrat Kunpetch

นักกฏหมาย

“อมรรัตน์ ขุนเพชร” หรือ “มอน” จบศึกษาปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย และตอนนี้ได้ร่วมทำงานกับทางบริษัท อิสาน ลอว์เยอร์ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเอกสาร และการค้นหาข้อมูล.

อีสาน ลอว์เยอร์ทำงานร่วมกับทนายความทั้งไทยและเทศ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้มาติดต่อ
และตั้งแต่ปี 2550 เราทำงานร่วมกับทนายความจากออสเตรเลีย สหรัฐ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม อิตาลี เยอรมัน อินเดีย ฮ่องกงและแคนาดา.

This post is also available in: อังกฤษ ฝรั่งเศส