อีสาน ลอว์เยอร์ เสนอการให้บริการแปลเอกสารมากกว่า 85 ภาษาแตกต่างกัน การให้บริการที่บ่อยที่สุดคือแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรือแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ

translation-traduction

สำหรับเอกสารมาตรฐาน เช่น ใบอนุญาตขับรถ ใบสำคัญการสมรส หนังสือเดินทาง หรือหนังสือทะเบียนบ้าน ค่าบริการการแปลของเราอยู่ที่ 300 บาทต่อหนึ่งหน้า

หากเป็นเอกสารทางเทคนิคแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ราคาจะอยู่ที่ 500-1,000 บาทต่อหน้า

ราคาค่าบริการแปลสำหรับภาษาสแกนดิเนเวียนหรือภาษาญี่ปุ่นจะมีราคาที่สูงขึ้น ปกติแล้วเราจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงเพื่อดำเนินการแปล ท่านสามารถส่งเอกสารถึงเราได้โดยทางไปรษณีย์ อีเมล์หรือแฟกซ์

เอกสารแปลยังสามารถรับรองโนตารี่ได้ในกรณีที่จำเป็น

This post is also available in: อังกฤษ ฝรั่งเศส