ทรัพย์สิน
Falang Database driver not enabled
Create an Account

ทรัพย์สินในประเทศไทย

ประเทศไทย มีการใช้กฎหมายระบบซีวิลล์ลอว์ซึ่งเป็นระบบกฎหมายที่ใช้ประมวลกฎหมายหรือลายลักษณ์อักษรในการพิจารณาวินิจฉัยตีความ ประมวลกฎหมายที่เรารู้จักกันดีคือ "ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์" ซึ่งได้บัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิและหน้าที่ในทรัพย์สินเช่นเดียวในประเทศที่ใช้กฎหมายระบบซีวิลล์ลอว์ทั่วไป  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพที่ 4  ลักษณะทรัพย์สิน ได้มีการบัญญัติรายละเอียดในส่วนที่ว่าอย่างใดจึงเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์และอย่างใดจึงเรียกว่าสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างหรือคล้ายกันอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ยังได้มีการบัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายที่ดินเป็นการเฉพาะถึงสิทธิของชาวต่างชาติในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอีกด้วย

คำถาม ทำอย่างไรชาวต่างชาติจึงจะมีสิทธิในที่ดินในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย? ทำอย่างไรหากต้องการซื้อคอนโดมิีเนียมในประเทศไทย? ทำอย่างไรหากต้อการซื้อที่ดินในประเทศไทย? ทำอย่างไรหากต้องการจดทะเบียนจำนองที่ดินในประเทศไทย

คำตอบ ติดต่อเรา อีสานลอว์เยอร์ 0844715775,044354114

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn