คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย (BOI) ช่วยให้นักลงทุนโดยเสนอแรงจูงใจและการให้บริการในการตอบแทนสำหรับการลงทุนในประเทศไทย

investment

นโยบายการลงทุนและเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้การยื่นขอประสบความสำเร็จ เราสามารถช่วยในการดำเนินการยื่นคำขอของท่านให้เสร็จสิ้นอย่างเหมาะสม หากท่านตั้งใจที่จะลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (อีสาน) ในที่ใด ๆ ของเขตส่งเสริมการลงทุน

ติดต่อเรา

This post is also available in: อังกฤษ ฝรั่งเศส