การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัทมีอะไรบ้าง?

เราสามารถเปลี่ยนชื่อบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ ผู้ถือหุ้น วัตถุประสงค์ เพิ่มทุน เปลี่ยนที่อยู่ จดทะเบียนสาขาในระดับภูมิภาค และอื่น ๆ อีกมากมาย

สิทธิเก็บกิน
การดำเนินการบางอย่างอาจมีความจำเป็นต้องได้รับการประกาศหนังสืมพิมพ์ก่อนการดำเนินการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
ท่านสามารถเช็คค่าธรรมเนียมของเราเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของหนึ่งในสิ่งเหล่านี้
โปรดจำไว้ว่าราคาเหล่านี้สำหรับให้บริการในจังหวัดนครราชสีมา หากบริษัทจำเป็นต้องเดินทางไปทำงานยังจังหวัดอื่นๆ
อาจมีค่าบริการในส่วนของค่าขนส่งเพิ่มเข้ามา

 ติดต่อเรา

This post is also available in: อังกฤษ ฝรั่งเศส