ค่าธรรมเนียมการใช้บริการของบริษัท

honoraires

เราสามารถเก็บค่าธรรมเนียมของบริษัทลดลงหรือในอัตราที่ต่ำกว่าที่อื่น เนื่องจาก 3 เหตุผล ดังต่อไปนี้

เหตุผลแรกคือ สถานที่ที่ตั้งของเราอยู่ในเขตภาคอีสาน มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าพื้นที่ในเขตเมืองใหญ่ หรือเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ ของประเทศไทย

เหตุผลที่สอง เพราะวิธีการในการวางโครงสร้างและการควบคุมธุรกิจของเรา

เหตุผลสุดท้าย ลูกความของเรามีมากขึ้น และเราไม่ต้องการให้ลูกความของเราได้รับความลำบากในเรื่องค่าใช้จ่าย ลูกความสามารถชำระเงินได้ง่ายขึ้นจากคำเเนะนำของเรา ค่าธรรมเนียมนั้นจะขึ้นอยู่กับการให้บริการ

ปกติเราจะเสนอค่าธรรมเนียมที่น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่บางครั้งก็เป็นไปไม่ได้ที่จะประเมินได้ทันทีในเวลาที่สอบถาม และด้วยเหตุนี้เราจะอ้างค่าธรรมเนียมรายชั่วโมงสำหรับแต่ละกรณี และราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการให้บริการและความมีประสบการณ์ของนักกฎหมายที่ลูกความร้องขอมา

โดยทั่วไปลูกความจะต้องชำระเงินที่ 50% ก่อนที่จะมีการเริ่มต้นการทำงาน ในบางกรณีเราจำต้องให้ลูกความชำระ 100% เช่น สำหรับจัดตั้งบริษัท ฯลฯ

เราจะให้ใบกำกับภาษีเมื่อได้รับการชำระเงินงวดสุดท้ายแล้ว.

(Fees are explained in the English page only)

 

* ค่าธรรมเนียมทั้งหมดเหล่านี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใดๆ

* เราจะไม่คืนเงินให้แก่ลูกค้ายกเว้นกรณีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นความประมาทของบริษัท เราตกลงจะดำเนินการที่ดีที่สุดของความสามารถของเราและเพื่อการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะในการดำเนินการให้บริการดังกล่าว

This post is also available in: อังกฤษ ฝรั่งเศส