ทีมงานของเรา

ทางบริษัทฯ บริการงานด้านกฎหมายสำหรับทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติผู้มีความประสงค์จะติดต่อในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนบุคคล ธุรกิจ หรือการลงทุน ด้วยประสบการณ์ของทางบริษัทฯ เราสามารถช่วยเหลือท่านได้ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในอีสาน หรือจะมาจากที่ใดก็ตาม อีสาน ลอว์เยอร์ มีทนายความทั้งชาวไทยและที่ปรึกษาทางกฎหมายไทยที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับท่านได้ พวกเราทำงานเป็นทีม และบุคคลากรแต่ละคนของเรามีประสบการณ์ที่ได้สั่งสมและเพิ่มพูนความรู้จากงานต่างๆ อันหลากหลายของเรา.

“เซบาสเตียน เอช. บรูโซว์” อดีตทนายความสัญชาติแคนาดา อาศัยอยู่ในประเทศไทยมามากกว่า 16 ปี สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ ทั้งทางด้านกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร และคอมมอน ลอว์ รัฐศาสตร์และอาชญวิทยา เคยทำงานอยู่บริษัทกฎหมายทั้งในประเทศไทย และแคนาดา เริ่มทำงานกฎหมายครั้งแรกในปีพ.ศ.2536 ในครั้งที่ยังเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมอนทรีอัล ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท อีสาน ลอว์เยอร์ และเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาระหว่างประเทศและทนายความไร้พรมแดน.

Thai Attorney and Notary

Wichuda Atthamethakon

อัยการและทนายความ

“ทนายวิชุดา อัฐเมธากร” หรือ “ช่า” ทนายความไทย สมาชิกสภาทนายความแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 3149/2556 ตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาโททางด้านกฎหมาย และเป็นทนายผู้ทำคำรับรองรายมือชื่อและเอกสารทนายความ ซึ่งช่านั้นเป็นพนักงานของบริษัทอิสานลอว์เยอร์มาตั้งแต่ปี 2555.

Klairung Saokuntod

ผู้ช่วยผู้จัดการ

SOON……..

Amornrat Kunpetch

นักกฏหมาย

“อมรรัตน์ ขุนเพชร” หรือ “มอน” จบศึกษาปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย และตอนนี้ได้ร่วมทำงานกับทางบริษัท อิสาน ลอว์เยอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเอกสาร และการค้นหาข้อมูล.

Nongnuch Yuttayong

บัญชี
“นงนุช ยุทธยงค์” หรือ “ตุ๊ก จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เธอได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษีและโปรแกรมบัญชี Express และ Easy-acc (ระบบบัญชีที่ใช้ในสำนักงานของเรา) และยังได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับผู้ทำบัญชี และเข้าร่วมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีเพื่อให้ทันต่อกฎหมายด้านบัญชีของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
“ศิริลักษณ์ ปานชื่น” หรือ “ผึ้ง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

อีสาน ลอว์เยอร์ทำงานร่วมกับทนายความทั้งไทยและเทศ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้มาติดต่อ
และตั้งแต่ปี 2550 เราทำงานร่วมกับทนายความจากออสเตรเลีย สหรัฐ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม อิตาลี เยอรมัน อินเดีย ฮ่องกงและแคนาดา.

This post is also available in: อังกฤษ ฝรั่งเศส