ทีมงานของเรา

ทางบริษัทฯ บริการงานด้านกฎหมายสำหรับทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติผู้มีความประสงค์จะติดต่อในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนบุคคล ธุรกิจ หรือการลงทุน ด้วยประสบการณ์ของทางบริษัทฯ เราสามารถช่วยเหลือท่านได้ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในอีสาน หรือจะมาจากที่ใดก็ตาม อีสาน ลอว์เยอร์ มีทนายความทั้งชาวไทยและที่ปรึกษาทางกฎหมายไทยที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับท่านได้ พวกเราทำงานเป็นทีม และบุคคลากรแต่ละคนของเรามีประสบการณ์ที่ได้สั่งสมและเพิ่มพูนความรู้จากงานต่างๆ อันหลากหลายของเรา.

“เซบาสเตียน เอช. บรูโซว์” อดีตทนายความสัญชาติแคนาดา อาศัยอยู่ในประเทศไทยมามากกว่า 16 ปี สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ ทั้งทางด้านกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร และคอมมอน ลอว์ รัฐศาสตร์และอาชญวิทยา เคยทำงานอยู่บริษัทกฎหมายทั้งในประเทศไทย และแคนาดา เริ่มทำงานกฎหมายครั้งแรกในปีพ.ศ.2536 ในครั้งที่ยังเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมอนทรีอัล ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท อีสาน ลอว์เยอร์ และเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาระหว่างประเทศและทนายความไร้พรมแดน.

Wichuda Atthamethakon

อัยการและทนายความ

“ทนายวิชุดา อัฐเมธากร” หรือ “ช่า” ทนายความไทย สมาชิกสภาทนายความแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 3149/2556 ตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาโททางด้านกฎหมาย และเป็นทนายผู้ทำคำรับรองรายมือชื่อและเอกสารทนายความ ซึ่งช่านั้นเป็นพนักงานของบริษัทอิสานลอว์เยอร์มาตั้งแต่ปี 2555.

ณัฏฐ์อร สัตตานุสรณ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ

จบการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจการจัดการ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ไทย จีนกลาง เป็นล่ามแปลภาษา รับผิดชอบงานแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ให้คำปรึกษาลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ.

[/column]

Amornrat Kunpetch

นักกฏหมาย

“อมรรัตน์ ขุนเพชร” หรือ “มอน” จบศึกษาปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย และตอนนี้ได้ร่วมทำงานกับทางบริษัท อิสาน ลอว์เยอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเอกสาร และการค้นหาข้อมูล.

Nongnuch Yuttayong

บัญชี
“นงนุช ยุทธยงค์” หรือ “ตุ๊ก จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เธอได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษีและโปรแกรมบัญชี Express และ Easy-acc (ระบบบัญชีที่ใช้ในสำนักงานของเรา) และยังได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับผู้ทำบัญชี และเข้าร่วมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีเพื่อให้ทันต่อกฎหมายด้านบัญชีของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
“ศิริลักษณ์ ปานชื่น” หรือ “ผึ้ง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

อีสาน ลอว์เยอร์ทำงานร่วมกับทนายความทั้งไทยและเทศ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้มาติดต่อ
และตั้งแต่ปี 2550 เราทำงานร่วมกับทนายความจากออสเตรเลีย สหรัฐ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม อิตาลี เยอรมัน อินเดีย ฮ่องกงและแคนาดา.

This post is also available in: อังกฤษ ฝรั่งเศส