เราให้บริการจัดทำบัญชีให้กับบริษัทเฉพาะที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา โดยปกติเราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคงที่สำหรับบริการทำบัญชีหนึ่งปี ซึ่งจะรวมถึงเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด สำหรับบริษัทขนาดเล็กและไม่ยุ่งยาก ค่าธรรมเนียมบริการจะอยู่ประมาณ 25,000 บาทต่อปี รวมจัดทำงบการเงินประจำปี

 

accounting

 

ลองมาใช้บริการจัดทำบัญชีระดับมืออาชีพของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะเป็นประโยชน์ในการช่วยนำทางคุณเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายของไทยในขณะที่บริษัทคุณเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจ

 

วันครบกำหนด

รายการ

ค่าธรรมเนียม (บาท)

วันที่ 7 ของทุกเดือน

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน 1 (บัญชีเงินเดือน, บริษัท) การยื่นและการชำระเงิน เริ่มต้นที่ … (สูงสุด 30 รายการ ค่าบริการ 1,000)

1,000

วันที่ 29 ของทุกเดือน

ยื่นกองทุนประกันสังคม

* เมื่อใช้บริการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ฟรี

วันที่ 15 ของทุกเดือน

การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มและการชำระเงินรายเดือนเริ่มต้นที่…

1,500

ขึ้นอยู่กับการร้องขอ

รายงานประจำปี (กำไร / ขาดทุนและงบดุล) ภาษาอังกฤษ / ไทย เริ่มต้นที่…

2,500

วันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันสิ้นสุดของปี

รายงานการเงินครึ่งปี

3,000

วันที่ 30 พฤษภา ถึงวันสิ้นสุดของปี

งบการเงินประจำปี เริ่มต้นที่

10,000

ทุกสิ้นเดือน

บัญชีเงินเดือนรายเดือน

2,000

31 มกราคมของทุกปี

กองทุนเงินทดแทนประจำปี

1,000

31 มีนาคมของทุกปี

การคืนภาษีบุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด. 91 หรือ ภ.ง.ด. 90)

1,000

31 มกราคมของทุกปี

ภ.ง.ด. 1 ก (สรุปรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) ขั้นต่ำ 2 ท่าน

1,000

เพิ่ม ภ.ง.ด. 1 ก ต่อคน

500

This post is also available in: อังกฤษ ฝรั่งเศส