สิทธิเก็บกิน

ตรวจคนเข้าเมือง

สำหรับคำถามใดๆ เกี่ยวกับตรวจคนเข้าเมือง, ใบอนุญาต re-entry การขอขยายระยะเวลาวีซ่าในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งการขอถิ่นที่อยู่ถาวร โปรดศึกษาข้อมูลของเราที่เว็บไซต์ Thailawonline.com ที่ส่วนของตรวจคนเข้าเมือง

บริการรับรองโนตารี่

ในประเทศไทยทนายความยังสามารถเป็น ‘ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร’ ได้ หากเขามีใบอนุญาตเฉพาะจากสภาทนายความไทย ท่านอาจจะต้องการให้ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรับรอง “โนตารี่” เอกสาร ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจะดูเอกสารของท่านและจะติดตราประทับรับรองโนตารี่และลงลายมือชื่อ

ตามปกติสถานทูตก็มีการให้บริการทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร หรือรับรองเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย

หากท่านต้องการใช้บริการทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารของเรา ท่านจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าโดยโทรมาที่เบอร์ 084 471 5775

บริการออนไลน์

ปรึกษาการบริการทางกฎหมายออนไลน์ของเราได้ที่ www.thailawonline.com

ท่านจะได้รับสัญญาอย่างมืออาชีพเพื่อปกป้องสิทธิของท่านและช่วยประหยัดเงินของท่าน

แปลเอกสาร

บริษัท อีสาน ลอว์เยอร์นำเสนอการบริการแปลเอกสารมากกว่า 85 ภาษาแตกต่างกัน บริการที่ดำเนินการมากที่สุดคือแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรือภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

สำหรับเอกสารที่เป็นมาตรฐาน เช่น ใบอนุญาตขับรถ วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทางหรือทะเบียนบ้าน ค่าบริการแปลของเราจะอยู่ที่ 300 บาทต่อหน้า

ถ้าเอกสารทางเทคนิคราคาจะเป็น 500 ถึง 1,000 บาทต่อหน้าสำหรับแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของเนื้อหาในเอกสาร

This post is also available in: อังกฤษ ฝรั่งเศส