อีสาน ลอว์เยอร์ เสนอการให้บริการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศมากกว่า 85 ภาษาแตกต่างกัน การให้บริการที่บ่อยที่สุดคือแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรือแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ

translation-traduction

สำหรับเอกสารส่วนบุคคล เช่น สูติบัตร  มรณะบัตร ใบรับรองการหย่า ใบอนุญาตขับขี่ขับรถ ใบสำคัญการสมรส หนังสือเดินทาง หรือหนังสือทะเบียนบ้าน ค่าบริการการแปลของเราอยู่ที่ 300-500 บาทต่อหนึ่งหน้า

หากเป็นเอกสารทางเทคนิคแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ราคาจะอยู่ที่ 500-1,000 บาทต่อหน้า ถ้าท่านต้องการรับรองเอกสารกระทรวงกรุณาแจ้งและสอบถามราคาก่อนการดำเนินการ

ราคาค่าบริการแปลสำหรับภาษาสแกนดิเนเวียน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาดัตช์ ภาษาจีนหรือภาษาฝรั่งเศส จะมีราคาที่สูงขึ้น ปกติแล้วเราจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงเพื่อดำเนินการแปล ไม่ว่าท่านจะอยู่ต่างจังหวัดเช่น ขอนแก่น บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด อุดรธานี อุบลราชธานี หนองคาย หนองบัวลำพู บึงกาฬ นครพนม ยโสธร กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม หรือแม้แต่ในนครราชสีมาท่านสามารถส่งเอกสารถึงเราได้โดยทางอีเมล์หรือไปรษณีย์ ทางเรายินดีให้บริการ

เอกสารแปลยังสามารถรับรองโนตารี่ได้ในกรณีที่จำเป็น

This post is also available in: อังกฤษ ฝรั่งเศส