สัญญาก่อนสมรสคืออะไร

สัญญาก่อนสมรสเป็นเอกสารสัญญาทางกฎหมายที่คู่สมรสลงนามผูกพันในสัญญาก่อนเข้าสู่การสมรส ซึ่งมีชื่อเรียกอื่นๆ ในภาษาอังกฤษว่า antenuptial หรือ premarital contract ตรงข้ามเป็นสัญญาหลังสมรส ซึ่งเป็นสัญญาที่ทำระหว่างสามีและภรรยาหลังจากการสมรสของพวกเขา

สัญญาก่อนสมรสเป็นการจัดให้มีแผนทางการเงินซึ่งสามารถจัดการได้ผ่านวิถีทางการสมรสหรือเมื่อมีการแตกหักของการสมรส (ตัวอย่าง: การหย่าร้าง) สำหรับคนที่มีสินทรัพย์และทรัพย์สมบัติจำนวนมาก และปรารถนาที่จะควบคุมส่วนของสินทรัพย์เมื่อเกิดการหย่าร้าง เอกสารทางกฎหมายนี้มีประโยชน์มากสำหรับในกรณีนี้

ภายใต้ กฎหมายไทย (ดูมาตรา 1465 ขึ้นไป) สัญญาก่อนสมรสและสัญญาหลังสมรส เป็นสัญญา 2 ประเภทที่สามารถทำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ระหว่างสามีและภรรยา

 

 

สัญญาก่อนสมรสไทยเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามีและภรรยาที่ทำระหว่างกันและอยู่ภายใต้กฎหมายไทยเท่านั้น กฎหมายไทยเป็นขอบเขตข้อจำกัดของสัญญาก่อนสมรสและท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของไทยเพื่อให้สัญญานี้มีผลทางกฎหมาย

สัญญาก่อนสมรสไทยที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายจำเป็นต้อง:

  • ได้รับการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรในวันเดียวกันของการจดทะเบียนสมรสหรือ;
  • เป็นสัญญาที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
  • ต้องมีพยานสองคน
  • สัญญาดังกล่าวจะต้องได้รับการแนบเข้ากับใบสำคัญการสมรสที่มีการจดทะเบียนสมรส

เราสามารถร่างสัญญาตามที่ท่านกำหนดเองและแก้ไขสัญญาก่อนสมรส โดยเริ่มต้นค่าบริการอยู่ที่ 10,000 บาท สัญญานี้จะถูกร่างขึ้นโดยทนายจดทะเบียนที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ และมันจะสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ส่วนบุคคลของท่าน ราคานี้เป็นราคาครึ่งหนึ่งของราคาปกติของสำนักงานกฎหมายต่างประเทศที่เรียกกับลูกค้า เราสามารถทำงานออนไลน์และจะอธิบายวิธีในการจดทะเบียนในทุกที่ของประเทศไทย หากท่านต้องการพบทนายความของเราแบบตัวต่อตัวจะเป็นความยินดีอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาก่อนสมรสในประเทศไทย:

This post is also available in: อังกฤษ ฝรั่งเศส