การหย่ามิใช่เป็นเรื่องง่ายไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของโลก อย่างไรก็ตามในประเทศไทยจะมีความยุ่งยากทั้งในเรื่องข้อกำหนดด้านการเงินและด้านอารมณ์ มีหลายคนที่ตัดสินใจโดยปราศจากความเข้าใจในผลกระทบอย่างสมบูรณ์ นอกเหนือจากการเลือกที่ยากนั้น กระบวนการหย่าในประเทศไทยสามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่นถ้าคู่สมรสมีความรู้และเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ

ทำไมหลายคนถึงมองข้ามความสำคัญของความรู้ที่ถูกต้อง

มีหลายปัจจัยที่บางคนยังมีความรู้ไม่เพียงพอก่อนดำเนินการเรื่องการหย่า สิ่งแรกนั้นอาจเป็นเพราะว่าไม่ต้องการอยู่ร่วมกัน แต่ละฝ่ายอยู่ในอารมณ์ที่กดดันและไม่สนใจในกระบวนการหรือผลที่ตามมามากนัก ปัจจัยเหล่านี้สามารถนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ผลุนผลันอันก่อผลให้เกิดความเสียหายต่อคู่สมรสหรือแม้แต่กับตัวบุตร

กฎหมาย

ความรู้ที่สำคัญที่สุดคือคู่สมรสต้องมีก่อนเข้าสู่กระบวนการหย่าตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2550 นั้นอนุญาตให้สิทธิเท่าเทียมกันทั้งสองฝ่ายในเหตุแห่งการหย่า

การหย่าโดยความยินยอม

การหย่าโดยความยินยอมในประเทศไทยนั้นสามารถทำได้โดยเมื่อคู่สมรสทั้งฝ่ายสามีและภรรยาที่ไม่มีข้อแตกต่างเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบุตรและการสมรสทำขึ้นที่สำนักทะเบียนในประเทศไทย ทั้งสองคนต้องมีพยานในการหย่าและทำความยินยอมเป็นหนังสือ เมื่อถึงเวลาหย่าคู่สมรสต้องแสดงเอกสารหลักฐานการสมรสที่สำนักทะเบียน นอกจากใบสำคัญการสมรสแล้วยังต้องแสดงเอกสารเกี่ยวกับตนเองเช่น บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเพียงวันเดียวก็เสร็จสิ้นและทางเจ้าหน้าที่ก็จะออกหนังสือสำคัญการหย่าให้แต่ละฝ่าย

 

divorce

 

การหย่าโดยมิได้ยินยอมทั้งสองฝ่าย

เมื่อการหย่าแบบไม่ได้ยินยอมทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้น ศาลจะเป็นผู้ตัดสิน ในกรณีการหย่าแบบนี้ผู้ยื่นขอหย่าหรือฝ่ายจำเลยหรือทั้งสองฝ่ายต้องเป็นคนไทยและมีเหตุในการหย่าที่สามารถยื่นได้ในประเทศไทย และให้รับคำปรึกษาจากทนายความเกี่ยวกับข้อมูล และกระบวนการทางคดี

การยื่นฟ้องหย่าจากต่างประเทศ

ถ้าท่านไม่อยู่ในประเทศไทยและต้องการดำเนินการหย่าในประเทศไทย ท่านต้องแต่งตั้งทนายความให้ดำเนินการเรื่องหย่าและเริ่มกระบวนการในนามของท่าน การรับรองเอกสารและการแปลเอกสารนั้นจะต้องถูกจัดทำเป็นภาษาไทย อย่างไรก็ตามเมื่อมีการนัดจากทางศาลแล้ว ท่านจำเป็นต้องมาปรากฎตัว หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ ใบสำคัญการหย่าจะออกที่สำนักทะเบียน

ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทของเราได้ เรามีทนายความที่จะให้ความช่วยเหลือท่านในการดำเนินการต่างๆ

This post is also available in: อังกฤษ ฝรั่งเศส