โนตารี่พับลิคในโคราช นครราชสีมา ประเทศไทย

โนตารี่พับลิค
โนตารี่พับลิคโคราช นครราชสีมา

ในประเทศไทย ทนายความสามารถเป็นผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร หรือ ‘โนตารี่พับลิค’ ได้หากมีใบอนุญาตเฉพาะจากสภาทนายความ ท่านอาจจำเป็นต้องใช้โนตารี่เพื่อรับรองเอกสาร ซึ่งทนายความที่เป็นโนตารี่จะตรวจดูเอกสารของท่านและจะทำการสลักตราประทับพร้อมลงลายมือชื่อของเขา สำนักงานของเราจัดให้บริการรับรองลายมือชื่อและเอกสารแก่ท่านในจังหวัดนครราชสีมา

ปกติสถานทูตยังมีการให้บริการรับรองโนตารี่หรือรับรองเอกสารให้มีความถูกต้องตามกฎหมายอยู่บางตัว

โนตารี่พับลิค

เอกสารรับรองลายมือชื่อมักได้รับการยอมรับในระดับสากล สำนักงานกฎหมาย บริษัทประกัน รัฐบาลอาจขอให้ท่านใช้โนตารี่เพื่อยืนยันว่าเอกสารที่ลงนามได้รับการลงลายมือชื่อจากท่านจริงๆ โนตารี่จะตรวจสอบตัวตนของท่านก่อนที่ท่านจะทำการลงนามในเอกสารใดๆ และจะลงวันที่และสถานที่ที่ได้มีการลงนาม หลังจากนั้นโนตารี่จะสลักตราประทับและลงลายมือชื่อของเขา นอกจากนี้ยังจะจัดหาข้อมูลในการติดต่อตัวเขาเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบว่าเอกสารได้รับการรับรองจริงหรือไม่ หรือใช่การรับรองที่กระทำโดยบุคคลนี้หรือไม่ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารหรือโนตารี่ทำหน้าที่เหมือน “โนตารี่พับลิค” ในประเทศไทย พวกเขามีความแตกต่างจากโนตารี่ภายใต้เขตอำนาจศาลแพ่งบางที่ (เช่น ฝรั่งเศสหรือควิเบก)

หากท่านต้องการใช้บริการโนตารี่ของเรา ท่านต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าโดยโทรไปที่เบอร์ 084 471 5775 หรือนัดหมายผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเรา(เฉพาะภาษาอังกฤษ https://www.isaanlawyers.com/appointment-booking/) เรายอมรับการรับรองเอกสารให้ท่านได้เฉพาะในสำนักงานของเราที่จังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น การนัดหมายจะต้องทำโดยการโทรนัดและไม่ใช่นัดออนไลน์

เราเขียนบทความเกี่ยวกับ  โนตารี่พับลิคในประเทศไทยที่นี่ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านมันก่อนที่จะทำการนัดหมายกับโนตารี่ของเราในจังหวัดนครราชสีมา

This post is also available in: อังกฤษ ฝรั่งเศส