ใบอนุญาตทำงานสำคัญอย่างไร

ชาวต่างชาตินั้นไม่อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยถ้าผู้นั้นไม่มีใบอนุญาตทำงานสำหรับประเทศไทย ถ้าคุณเป็นผู้มีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรและต้องการมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานนั้น สิ่งแรกที่คุณจะต้องมีคือใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายไทย หลังจากที่คุณได้รับอนุญาตแล้ว คุณก็สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพหรือแม้แต่เป็นนายจ้าง นอกจากนั้น การมีใบอนุญาตทำงานยังเป็นใบเบิกทางให้คุณได้ชื่นชมวัฒนธรรมที่ล้ำค่าและน่าประทับใจของประเทศไทยโดยมิต้องขอวีซ่าใดๆมากไปกว่านี้อีก

 

work-permit

 

การทำงานโดยปราศจากใบอนุญาตเป็นการทำผิดกฎหมาย

ถึงแม้ว่าจะมีชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งที่ทำงานในประเทศไทยโดยไม่มีเอกสารการทำงานที่ถูกต้อง แต่การปฏิบัติเช่นนี้ก็จะไม่ช่วยอะไรได้เลย และยังเป็นการกระทำผิดกฎหมายและผู้ซึ่งทำงานในลักษณะนั้นยังจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆในทางการว่าจ้างจากนายจ้างได้เลย นอกจากนั้นยังต้องอยู่ในสภาวะที่หวาดกลัวตลอดเวลาว่าจะถูกจับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าทำงานโดยผิดกฎหมายในประเทศไทยเพราะว่าไม่ได้รับใบอนุญาตทำงาน ถ้าบุคคลใดถูกจับเพราะว่าทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตทำงาน ผู้นั้นจะได้รับโทษปรับ 60,000 บาทหรือจำคุก 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ใบอนุญาตทำงานเป็นหลักประกันในสิทธิของลูกจ้าง

ถ้าคุณต้องการจะมีสิทธิและสิทธิประโยชน์จากการเป็นลูกจ้างในประเทศไทย หรือคุณไม่ต้องการที่จะให้นายจ้างหาผลประโยชน์ในทางการจ้างของคุณ มันจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะทำทุกสิ่งให้ถูกต้องโดยการขอใบอนุญาตทำงาน คุณต้องหาหลักประกันให้ตัวคุณเองโดยให้นายจ้างจัดการเรื่องใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

ความสำคัญของวีซ่าแบบไม่ถาวร (non-immigrant visa)

การจะได้รับใบอนุญาตทำงานนั้น สิ่งแรกที่คุณต้องการคือวีซ่าแบบไม่ถาวร คุณไม่สามารถขอใบอนุญาตทำงานได้ถ้าคุณไม่ได้ดำเนินการเรื่องวีซ่า ไม่เพียงแต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอใบอนุญาตทำงานเท่านั้น สิ่งที่คุณควรทำคือขอวีซ่าประเภทนี้ก่อนเข้ามาถึงประเทศไทย หรืออาจว่าคุณเข้ามาในประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยวและมีวีซ่าท่องเที่ยว และเมื่อมาถึงคุณได้รับโอกาสในการทำงานที่ดีและต้องการวีซ่าแบบไม่ถาวรนี้ ซึ่งคุณสามารถขอเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแบบวีซ่าแบบไม่ถาวรได้และจึงยื่นขอใบอนุญาตทำงานซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

การช่วยเหลือจากสำนักงานกฎหมาย

ไม่ว่าคุณต้องการทำงานหรือจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย คุณต้องได้รับใบอนุญาตทำงาน ทางที่ดีที่สุดที่จะรู้และทราบถึงความเป็นไปได้ในการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศนั้น คุณควรจะติดต่อบริษัทกฎหมาย ทางบริษัทเรามีทนายความผู้มีประสบการณ์ที่จะช่วยท่านได้ในการดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน

This post is also available in: อังกฤษ ฝรั่งเศส