ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสถานที่ความสวยงามที่สุดที่ท่านสามารถเลือกสำหรับการใช้ชีวิตอยู่หลังเกษียณอายุการทำงานของท่าน อสังริมทรัพย์มีพร้อมอยู่แล้วในประเทศไทยหากท่านต้องการใช้ชีวิตที่ผ่อนคลาย แต่ก่อนที่จะได้รับมาอย่างหนึ่งสำหรับตัวท่านเอง ท่านจะต้องใส่ใจเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางหลายอย่างที่เกี่ยวกับที่ดิน ชาวต่างชาติถูกห้ามไม่ให้เป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทย แต่มีวิธีการที่จะปกป้องทรัพย์สินของท่านหากท่านต้องการที่จะอาศัยอยู่ที่นี่

ท่านจะพบกิจการจำนวนมากในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งที่ทุกๆ คนต้องการมาเพื่อสิ่งนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินสำหรับตัวท่านเองในกฎระเบียบบางอย่างในประเทศไทยที่วางไว้ต่อหน้าท่านและท่านจะต้องปฏิบัติตามนั้น

เคล็ดลับที่มีประโยชน์เพื่อช่วยท่านในการซื้อบ้านในประเทศไทย

หากท่านเป็นชาวต่างชาติ ท่านจะมีกฎหมายที่แน่นอนตรงหน้าท่านในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของในบ้าน ที่ดินจะได้รับการพิจารณาเป็น “อสังหาริมทรัพย์” แต่สามารถแยกสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินและเป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์โดยชาวต่างชาติ โดยทั่วไปชาวต่างชาติไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามการเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเป็นอีกทางเลือกอื่น นั่นหมายความว่าคนไทยสามารถเป็นเจ้าของที่ดิน และบุคคลอื่น เช่น ชาวต่างชาติสามารถได้รับความเป็นเจ้าของในสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน การแยกที่ดินและบ้านต้องใช้เวลาและต้องมีการประกาศหนังสือพิมพ์ 30 วันต่อหน่วยงานท้องถิ่น และจำไว้ว่าสิทธิการเป็นเจ้าของของต่างชาติในสิ่งปลูกสร้างจะยังคงอยู่ตราบเท่าที่สิทธิอื่นๆ ที่มีบนที่ดินครั้งล่าสุด

หนึ่งในวิธีที่ใช้กันทั่วไปคือการทำสัญญาให้เช่าบนที่ดินไม่เกิน 30 ปี พร้อมตัวเลือกในการต่ออายุ และได้รับความเป็นเจ้าของในบ้าน อีกวิธีหนึ่งจะเป็นการที่จะได้รับสิทธิเก็บกินบนที่ดิน (หรือบ้านและที่ดิน) เป็นระยะเวลาตลอดชีวิต การตัดสินใจอื่นๆ ในการจัดตั้งบริษัท จำกัด เพื่อเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ไทย นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มข้อตกลงสิทธิเหนือพื้นดินเข้าไปในสัญญาเช่าได้

ตามที่ท่านสามารถเห็น มีทางออกในการที่จะเป็นเจ้าของของต่างชาติ และท่านควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของคุณจะได้รับการปกป้อง

1) บริษัท จำกัดไทย

นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2551 ผู้ถือหุ้นเพียง 3 คนก็สามารถจัดตั้งบริษัท จำกัดไทยได้ (ก่อนหน้านี้อย่างต่ำ 7 คน) ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจหากบริษัทของท่านมี 50% หรือมีหุ้นต่างประเทศมากกว่าจะถือว่าเป็นบริษัทต่างชาติ ในทางปฏิบัติ นี้หมายความว่าบริษัทของท่านจำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตและการอำนวยในการดำเนินงานต่างๆ มากขึ้น และนั่นอาจจะมีราคาแพง นอกจากนี้ท่านยังจะต้องรู้ว่ามันเป็นสิ่งต้องห้ามในประเทศไทยที่จะใช้คนไทยเป็น “ตัวแทน” เข้าไปในบริษัทของท่าน แต่อย่างไรก็ตาม สำนักงานกฎหมายในประเทศไทยหลายแห่งจะนำเสนอเพื่อให้หาคนไทยสำหรับบริษัทของท่าน

เส้นทางในรูปของบริษัทเป็นเส้นทางที่มีราคาแพงมาก: การจัดตั้งบริษัทท่านจะต้องใช้เงินและจะต้องทำบัญชีทุกปี มีเอกสารจำนวนมากที่จะต้องทำการยื่น แต่ก็เป็นหนึ่งในหนทางเดียวที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินจริงๆ และสามารถที่จะขายมันได้ตามที่ท่านต้องการ หากท่านอยากจะทำธุรกิจบางอย่างในประเทศไทยและรับมาซึ่งทรัพย์สิน ให้ท่านหาหุ้นส่วนคนไทยที่เชื่อถือได้และทางออกนั้นอาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ

หากท่านไม่มีหุ้นส่วนคนไทย สำนักงานกฎหมายส่วนใหญ่จะขอให้ผู้ถือหุ้นไทยที่เหลือลงนามในเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ หรือสัญญาการถ่ายโอนหุ้น และดังนั้นในฐานะกรรมการของบริษัทท่านสามารถถ่ายโอนได้ตามที่ท่านต้องการ แต่อย่างที่เราเริ่มก่อนหน้า กล่าวคือแม้ว่าจะใช้กันทั่วไปในประเทศไทยแต่เป็นการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย ปรึกษากับเราได้ในส่วนของบริษัท จำกัดไทย

2) สิทธิการเช่า (หรือสัญญาเช่าที่เรียกว่า “การเช่าอสังหาริมทรัพย์”)

ท่านสามารถทำสัญญาเช่าเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 ปีในประเทศไทยพร้อมตัวเลือกการต่ออายุสัญญาซึ่งเป็นไปตามกฎหมายไทย สัญญาเช่าที่มีการร่างอย่างถูกต้องจะได้รับการตกทอดไปยังทายาทของท่าน ดังนั้นท่านก็จะมีทางเลือกในการส่งผ่านทรัพย์สินของท่านไปยังทายาทของท่าน มีสัญญาเช่าหลายสัญญาที่แตกต่างกันที่สามารถทำได้ ซึ่งอาจจะเป็นแบบง่ายๆ เช่น สัญญาหนึ่งหน้า แต่ในกรณีนั้น สิทธิของท่านจะไม่ได้รับการป้องกันอย่างดี

เพราะการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ปกติจะเกี่ยวข้องกับเงินก้อนจำนวนมาก มันจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะจ่ายเพิ่มอีกนิดหน่อยและได้รับการป้องกันที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ ดังนั้นรับสัญญาเช่าที่ดีที่ได้รับการร่างโดยทนายความจดทะเบียนไทย และคิดว่าสัญญาของท่านควรจะได้รับการทำออกมาเป็นสองภาษาเพื่อให้คุณสามารถเข้าใจสิ่งที่คุณลงลายมือชื่อ (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) หากสัญญาเช่าของท่านเป็นเพียงภาษาไทย ท่านจะไม่ทราบว่าสิ่งที่คุณลงลายมือชื่อและท่านอาจจะได้รับความประหลาดใจในวันหนึ่ง ตัวเลือกเกี่ยวกับทายาท การต่ออายุ การปรับเปลี่ยนในอนาคตเกี่ยวกับกฎหมายกรรมสิทธิ์สามารถเพิ่มเข้าไปในสัญญาเช่าของท่านได้อย่างง่ายดาย

สัญญาเช่าที่ดีประกอบกับสัญญาให้สิทธิเหนือพื้นดินเป็นหนทางที่ดีเยี่ยมหากเจตนาของท่านคือการสร้างบ้านบนที่ดินรอการพัฒนา หนทางอื่นๆ ที่จะทำให้ได้รับความเป็นเจ้าบ้านให้แก่ชาวต่างชาติได้อีกก็คือการเช่าที่ดินและได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในชื่อของชาวต่างชาติ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจะทำงานในฐานะเป็นเอกสารกรรมสิทธิ์หากท่านต้องการที่จะขายทรัพย์สินในอนาคต

ปรึกษาเราในส่วนเกี่ยวกับ การเช่าไทยอสังหาริมทรัพย์ (สัญญาเช่า)

3) สิทธิเหนือพื้นดิน

สิทธิเหนือพื้นดินสามารถเพิ่มลงในสัญญาเช่าและจะให้กรรมสิทธิ์ผู้ได้สิทธิเหนือพื้นดินบนที่ดิน แต่บางสำนักงานที่ดินจะปฏิเสธที่จะลงทะเบียนสิทธินั้นหากได้มีการก่อสร้างอยู่แล้วบนที่ดิน สิทธิเหนือพื้นดินนอกจากนี้ยังตกทอดให้แก่ทายาทของท่านเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ได้รับการร่างอย่างดี ปรึกษาเราในส่วนเกี่ยวกับ สิทธิเหนือพื้นดินในประเทศไทย

4) สิทธิเก็บกิน

สิทธิเก็บกินเป็นสิทธิที่แตกต่างจากการเช่า แต่มีความคล้ายคลึงกัน อีกครั้ง ปรึกษาเราในส่วนเกี่ยวกับ สัญญาให้สิทธิเก็บกินในประเทศไทย เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกนี้

5) การกู้ยืมและการจำนอง

หนทางอื่นก็คือจะทำสัญญากู้ยืมกับคนไทย และปกป้องการลงทุนของพวกเขาโดยการเพิ่มการจดทะเบียนจำนองเป็นหลักประกัน อีกครั้ง สัญญากู้ยืมเงินสามารถเพิ่มเข้าไปในการเช่า หรือสิทธิเก็บกิน หรือสิทธิเหนือพื้นดิน

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ท่านควรจะกังวลเกี่ยวกับก็คือในขณะที่ทำการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ใหม่ของท่านคือการที่คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาด้วยความระมัดระวังในกำหนดเวลาและไม่พลาดจุดสำคัญใดๆ ไม่ต้องอายที่จะถามทนายความของท่านที่จะอธิบายเกี่ยวกับทางเลือกที่มีอยู่ทั้งหมดต่อท่าน และจำไว้ว่าสิทธิทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้นจะต้องจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินท้องถิ่น (เช่ามากกว่า 3 ปี สิทธิเก็บกิน สิทธิเหนือพื้นดิน หรือการจำนอง)

ก่อนที่จะตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับบ้านของท่าน ขั้นตอนแรกท่านควรกำหนดงบประมาณจำกัดสำหรับตัวเอง มิฉะนั้นท่านจะสิ้นสุดด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจำนวนมาก ค่าใช้จ่ายของวัสดุก่อสร้างต่างๆ และสิ่งที่ท่านจำเป็นจะต้องดำเนินการให้บ้านท่านเสร็จสมบูรณ์มีความไม่คงที่ และอาจแตกต่างกันไปในแต่ละวัน

การดูแลเรื่องงบประมาณจะเป็นการช่วยท่านแน่นอน และหากท่านเห็นว่ากรอบงบประมาณของท่านไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็น ท่านอาจจะต้องตัดงบค่าตกแต่งภายในบ้านของท่านลง และคิดว่าเมื่อไหร่เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะทำมัน หากท่านไม่ต้องการที่จะเผชิญกับความไม่สะดวกสบายในลักษณะใดๆ เกี่ยวกับการเข้าอยู่ของท่าน  ดังนั้นท่านควรลืมปัญหาเหล่านี้และทำบ้านของท่านให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ งบประมาณไม่ควรจะเป็นปัจจัยที่จะไปขัดขวางท่านจากการได้รับความสะดวกสบายของบ้านใหม่ของท่านในประเทศไทย ดังนั้นใช้การตัดสินใจที่ชาญฉลาดตามสิ่งที่เหมาะกับลักษณะที่เป็นไปได้ที่สุดของท่าน และเริ่มดำเนินการในเรื่องที่จะซื้อบ้านในประเทศไทย

บ่อยครั้งที่คนซื้อบ้าน ลงนามในสัญญาและเข้าพบทนายความเพื่อปกป้องการซื้อขายของพวกเขา นั่นเป็นความผิดพลาดเพราะสัญญาซื้อขายได้มีการลงนามไปเรียบร้อยแล้ว ในการจัดการกับอสังหาริมทรัพย์สำนักงานกฏหมายสามารตรวจเช็คสัญญาของท่านได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังอาจจะสามารถเจรจากับผู้ก่อสร้าง สำนักงานขาย หรือเจ้าของ มันยากมากที่จะได้รับสัญญาที่สมบูรณ์แบบแต่มืออาชีพจะคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านอาจจะต้องทำการกำกับดูแล: คุณภาพของวัสดุ ความล่าช้าของการก่อสร้าง การรับประกันในการก่อสร้าง การอนุญาตและใบอนุญาตต่างๆ ประเภทของเอกสารกรรมสิทธิ์ สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากฝ่ายหนึ่งที่ไม่ปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันของพวกเขา และอื่นๆ อีกมากมาย โปรดจำไว้ว่าท่านต้องเห็นด้วยในหลายๆ ด้าน ไม่ใช่แค่เพียงราคา ใครจะเป็นผู้จ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมการโอน สิ่งที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค

หากมีการขอให้วางเงินมัดจำเพื่อจองแปลงที่ดินหรือทรัพย์สิน พยายามทำให้มันสามารถคืนเงินได้ หากท่านไม่สามารถตกลงในภายหลังเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายสุดท้าย เงื่อนไขการชำระเงินจะแตกต่างกันมากจากสำนักงานขายที่หนึ่งต่ออีกที่หนึ่ง อย่ากลัวที่จะ “ซื้อรอบๆ ” สำหรับทรัพย์สินของท่านและเยี่ยมชมต่างสำนักขายในพื้นที่ที่ท่านต้องการที่จะซื้อบ้าน ในกรณีที่มีเงินจำนวนมากเกี่ยวข้อง กระบวนการตรวจทานควรจะได้รับการทำ กระบวนการตรวจทาน เป็นประเภทของการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ ท่านต้องการให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดที่ต้องการ บุคคลที่เกี่ยวข้องจะไม่ทำให้เกิดปัญหาใดๆ สัญญาก่อสร้างสามารถแยกออกจากสัญญาซื้อขาย บางสำนักงานขายในพื้นที่ท่องเที่ยวมักจะใช้วิธีการนี้เพื่อจะลดภาษี

 

This post is also available in: อังกฤษ ฝรั่งเศส