ทำอย่างไรจึงจะได้รับวีซ่าไทยอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

วีซ่าไทยคืออะไร?

วีซ่าคือการลงตราที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยกำกับไว้ในหนังสือเดินทางระบุระยะเวลาเริ่มต้นที่ท่านได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในประเทศไทย ขณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากที่จะได้รับวีซ่าโดยการส่งหนังสือเดินของท่านทางไปรษณีย์ไปที่ศูนย์ให้บริการด้านวีซ่าออนไลน์ ดีกว่าที่จะเดินทางไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุล

หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะเดินทางไปสถานทูต/สถานกงสุลหรือส่งหนังสือเดินของท่านทางไปรษณีย์  ท่านต้องให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางยังคงใช้ได้สำหรับระยะเวลาอีกอย่างน้อย 6 เดือน มิฉะนั้นท่านอาจจะได้รับความประหลาดใจอันไม่พึงประสงค์ในการถูกปฏิเสธ

ก่อนการขอวีซ่าไทยท่านควรตรวจสอบที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th ที่ซึ่งท่านจะสามารถหารายละเอียดทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการที่จะได้รับวีซ่าไทยของท่านอย่างรวดเร็วและปลอดภัยได้อย่างไร

เคล็ดลับในการได้รับวีซ่าไทยจากสถานทูต/สถานกงสุล:

1. หากท่านมีเอกสารสำคัญใดๆ เป็นภาษาไทย ท่านควรจะมีการนำไปแปลรับรองเพราะไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในสถานทูตจะรู้วิธีอ่านภาษาไทย
2. การยื่นคำขอส่วนใหญ่มักจะได้รับการยอมรับในตอนเช้า
3. ก่อนที่จะเดินทางไปสถานทูตแนะนำให้ตรวจสอบตารางเวลาและดูว่าแผนกวีซ่าจะเปิดทำการในวันที่ท่านจะไปยื่นคำขอ สถานทูตและสถานกงสุลจะปิดทำการทุกวันหยุดประจำชาติของประเทศไทย ควรทำการตรวจสอบออนไลน์ตามข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีแสดงไว้ ซึ่งสามารถแตกต่างจากสถานที่หนึ่งต่ออีกที่หนึ่งและจากปีหนึ่งต่ออีกปี
4.เว็บไซต์กงสุลบางเว็บไม่ทำงาน มีหน้าว่างเปล่าหรือข้อมูลที่ล้าสมัย ท่านควรโทรหรืออีเมล์สอบถามก่อนที่จะเดินทางไปที่นั่น

ในกรณีที่ท่านต้องการที่จะอยู่ต่ออีกไม่นาน ท่านควรจะยื่นขอกับสถานกงสุลหรือสถานทูตที่ใกล้ที่สุด ซึ่งมีวีซ่าอยู่สองประเภทที่ท่านสามารถขอได้:

  • วีซ่าท่องเที่ยว (90 วัน) สำหรับชาวตะวันตกจากประเทศที่ร่ำรวยหรือชาวเอเชียจากประเทศที่ร่ำรวยซึ่งไม่มีเอกสารพิเศษที่จำเป็นในการที่จะได้รับวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย
  • วีซ่าท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เข้าได้หลายครั้ง (6 เดือน มักจะเรียกว่า METV) วีซ่านี้เพิ่งถูกนำมาใช้ในปลายปี 2558 และท่านควรจะตรวจสอบกับสถานกงสุลไทยท้องถิ่นในประเทศของคุณหรือสถานทูตไทย พวกเขาอาจต้องการให้ท่านแสดงเงินที่มีอยู่บางส่วน
  • วีซ่า non-immigrant (90 วันหมุนเวียนถึงหนึ่งปี) วีซ่านี้สำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยซึ่งจะต้องมีจดหมายจากนายจ้างของคุณ และเป็นประเภทวีซ่าที่จำเป็นในการเริ่มต้นชีวิตกับคู่สมรสชาวไทยของท่านในประเทศไทยหรือจะเกษียณอายุ
  • ประเภท B (ธุรกิจ) ท่านจำเป็นต้องยื่นขอ non-immigrant B (วีซ่าธุรกิจ) วีซ่า 90 วันที่สามารถต่ออายุได้ถึงหนึ่งปีหากท่านมีเงินเดือนประจำปีจำนวน 50,000 บาท
  • ประเภท O-A (เกษียณอายุ) ท่านจะต้องมีอายุมากกว่า 50 ปี และรักษายอดเงินในบัญชีธนาคาจำนวน 800,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให้มีสิทธิ์ในการขอวีซ่าเกษียณอายุ
  • ประเภท ED (การศึกษา) ท่านแค่จะต้องลงทะเบียนเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาไทยและจะได้รับวีซ่าการศึกษา

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการได้รับวีซ่าไทยอย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัย การค้นหาความช่วยเหลือที่ดีที่สุดเสมอจากการให้บริการทางกฎหมายออนไลน์ในประเทศไทย ท่านสามารถนัดหมายออนไลน์กับอีสาน ลอว์เยอร์ การให้คำปรึกษาโดยผ่านทาง skype 1 ชั่วโมงซึ่งจะแนะนำแนวทางให้ท่านเกี่ยวกับวิธีการได้รับวีซ่าที่ดีที่สุดสำหรับการอยู่อาศัยในประเทศไทยของท่าน ซึ่งเป็นส่วนตัว ง่ายและมีประสิทธิภาพ

ท่านสามารถ นัดหมายออนไลน์ได้ที่นี่

โพสต์นี้ยังมีอยู่ใน: ไทย

This post is also available in: อังกฤษ